Visie Buitenschoolse opvang

Visie

Michelles BSO gaat uit van een aantal basale behoeften van kinderen, ouders en leidsters:

  • Kinderen zijn het liefste thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, bij de mensen die ze lief zijn en vertrouwen: hun ouders.
  • Kinderen willen na school kunnen ontspannen en kunnen dit het best in een veilige en warme omgeving buiten de school. School duurt lang genoeg op een dag.
  • Kinderen willen de ene keer actief ontspannen door te sporten en te spelen, de andere keer rustig door een boekje te lezen of een filmpje te kijken.
  • Ouders willen de grootst mogelijke individuele aandacht en zorg voor hun kind. Zij willen dat hun kind gezien en gekend wordt door de mensen die voor ze zorgen als ze er zelf even niet zijn.
  • De samenwerking tussen opvang, ouders en kinderen werkt alleen goed als er sprake is van partnerschap, gedeelde normen en waarden, over en weer respect en persoonlijk contact.

Goede zorg geven vraagt buiten kennis en scholing vooral passie!

Kinderen brengen hun vrije tijd bij ons door. Michelles BSO biedt opvang in een huiselijke sfeer waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Basis is de vrije keuze in activiteiten. Bij ons worden kinderen gestimuleerd zich te ontwikkelen op gebieden die hen aanspreken met mogelijkheden tot ontspanning en inspanning. Een rijke uitdagende omgeving waarin kinderen diverse mogelijkheden hebben om zich op een stimulerende manier te vermaken.

Opzet

Doordat we zelfstandig zijn kunnen we zelf creatief reageren op de behoefte die specifiek bij onze kinderen en onze ouders ligt en zijn we niet gebonden aan regels of afspraken met andere vestigingen.

De groep bestaat op dagbasis uit gemiddeld 20 kinderen (maximaal 26). Hierdoor is er binnen de groepen ruimte voor individuele aandacht, ook voor kinderen die het moeilijker vinden in grote groepen te functioneren.

De kinderen worden in de groepen ingedeeld naar leeftijd waarbij we de opbouw in het basisonderwijs volgen.

Binnen iedere groep zal er per 12 kinderen altijd minimaal één gediplomeerd leidster aanwezig zijn, evt aangevuld met vrijwilligers (in bezit van VOG) en/of een stagiaire.

We werken met kleine groepen en zijn daardoor in staat veel contact met ouder en kind te hebben. Dit contact gebruiken we om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen van ouder en kind. Wij denken mee met de ouders en zien het als onze taak de ouder te ontzorgen in de zorg rondom het kind.