Huize Tobias

Gepost in Een kijkje binnenshuis.

Het is belangrijk om verschillende generaties met elkaar in contact te brengen. Daarmee voorkomen we dat we als mensen losraken van elkaar. Ook voor de jongere kinderen biedt dit leerzame ervaringen. Ze komen niet alleen in contact met een andere wereld, ook ontdekken ze dat ze daarin een positieve rol kunnen vervullen.

Samenwerkende generaties ervaren zo nieuwe vormen van verbondenheid. Je beseft dat je elkaar nodig hebt, dat je iets voor elkaar kunt betekenen.

Dit vinden wij ook en vanuit die visie hebben we contact opgenomen met zorgcentrum Tobias. Zij reageerden enthousiast en wilden graag met ons in gesprek. Wij zijn een kijkje gaan nemen en hebben samen met de activiteitenbegeleidsters van Tobias besproken op welke manier we het samen zijn van de kinderen en bewoners op een positieve manier kunnen bereiken. Hierin staat het welbevinden en veiligheid van de kinderen en bewoners centraal.

Inmiddels gaan we regelmatig op bezoek in het zorgcentrum, een super mooie ervaring!