Klanttevredenheidsonderzoek

In 2016 heeft onze oudercommissie een klanttevredenheidsonderzoek gedaan bij onze klanten. De resultaten willen zij (en ik natuurlijk ook) graag delen.

Top: We hebben geen enkele onvoldoende gekregen en alle respondenten zouden ons aanbevelen bij anderen!!

Er zijn vragen gesteld over informatievoorziening, aantal en kwaliteit medewerkers, kwaliteit van de activiteiten en de sfeer/het pedagogisch klimaat.

Top: Op alle onderwerpen scoorden we vooral ruim voldoende en zeer goed met een totaal resultaat van 9,3!!

Top: Sterke punten die expliciet benoemd werden zijn: kleinschaligheid, vriendelijke, open en eerlijke medewerksters, huiselijke sfeer met veel aandacht voor het kind, flexibiliteit in planning en service, de creativteit in binnenactiviteiten en de grote hoeveelheid buitenactiviteiten.

Tip: Als aandachtspunt kregen we mee dat ouders, buiten de bestaande communicatiemiddelen om, meer zicht zouden willen hebben van wat er op de groepen gebeurt. Natuurlijk is het moeilijk om alles wat er op een dag gebeurt te communiceren maar we hebben hierin wel een paar leuke mogelijkheden gevonden. Door hierin direct actie te nemen zijn we ervan overtuigd dat ook dit de volgende keer als sterk punt benoemd zal worden.

Wij zijn trots op de resultaten en zullen er alles aan doen deze zo te blijven houden.

Kort klanttevredenheidsonderzoek 2017