Tarieven 2019

Kinderdagverblijf

€7,90 per uur (€86,90 per dag) bij afname van 4 dagdelen of meer.
€8,05 per uur (€88,55 per dag) ) bij afname minder dan 4 dagdelen (minimale afname 2 dagdelen) 
€8,25 per uur (€82,50 per dag) flexibele opvang (minimale afname 4 dagdelen per week). Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

BSO

€7,30 per uur bij afname inclusief vakantie
€8,00 per uur bij afname exclusief vakantie
€7,75 flexibele opvang inclusief vakantie. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
€7,75 of €8,00 bij afname uitsluitend in de schoolvakanties (tarief is afhankelijk van het aantal weken dat afgenomen wordt)
€9,00 per uur incidentele vakantie opvang (minimale afname 1 dagdeel)

Openingstijden en dagdelen

Openingstijden zijn in overleg. Standaard zijn we open van 7.30 uur tot 18.30 uur maar indien nodig kan dit verruimd worden.
Dagdelen KDV: van 7.30 uur tot 13.00 en van 13.00 tot 18.30 uur. Een hele dag duurt dus 11 uur, een dagdeel duurt 5,5 uur.
Dagdelen BSO: voorschoolse van 7.30 uur tot start school. Naschoolse van eindtijd school tot 18.30 uur.
Standaard vakantiedagen BSO: van 7.30 tot 18.30 uur. 

Betalingen

Kinderopvang betaal je maandelijks vooruit. Het maandbedrag is afhankelijk van het totaal aantal uren dat je contractueel op jaarbasis reserveert. Dit totaal betaal je in 12 gelijke termijnen. Alleen de uren die je daarnaast nog extra afneemt, worden achteraf gefactureerd.

Het maandbedrag dient voor de eerste dag van de maand door ons ontvangen te zijn.

Kinderopvangtoeslag.

Werk je of volg je een opleiding en geldt dat ook voor je evt partner?

Dan heb je grote kans dat je recht op kinderopvangtoeslag hebt. Dit kun je checken op de site van de belastingdienst: Rekenhulp kinderopvangtoeslag

Overige dienstverlening:

Flexibiliteit in start en eindtijd wordt achteraf gefactureerd aan de hand van het tarief dat contractueel afgesproken is.
Ruilen van een dag binnen dezelfde week kan, mits de bezetting dit toe laat. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Vervoer van en naar de buitenschoolse opvang is gratis indien dit te voet kan. Indien er taxi vervoer nodig is wordt het tarief hiervoor individueel bepaald.
Serveren van zelf meegenomen warme maaltijden: gratis