Tarieven 2018

Kinderdagverblijf

Een dag kent 2 dagdelen van ieder 5 uur. Een hele dag is 10 uur.

 €7,40 per uur (€74,00 per dag) bij afname van minimaal 4 dagdelen
 €7,55 per uur (€75,50 per dag) ) bij afname minder dan 4 dagdelen (minimale afname 2 dagdelen)
 €7,75 per uur (€77,50 per dag) flexibele opvang (minimale afname 4 dagdelen per week). Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

BSO

Een dagdeel in een schoolweek start op de eindtijd van school en eindigt om 18.00 uur
Een dagdeel in de vakantie duurt 5 uur (8.00-13.00 uur of 13.00-18.00)

€7,20 per uur bij afname inclusief vakantie
€7,90 per uur bij afname exclusief vakantie
€7,65 flexibele opvang inclusief vakantie. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
€7,65 of €7,90 bij afname uitsluitend in de schoolvakanties (tarief is afhankelijk van het aantal weken dat afgenomen wordt)
€8,50 per uur incidentele vakantie opvang (minimale afname 1 dagdeel)

Openingstijden en dagdelen

Openingstijden zijn in overleg. Standaard zijn we open van 7.30 uur tot 18.00 uur maar indien nodig kan dit verruimd worden.

Dagdelen KDV: van 8.00 uur tot 13.00 en van 13.00 tot 18.00 uur. Een hele dag duurt dus 10 uur.

Dagdelen BSO: voorschoolse van 7.30 uur tot start school. Naschoolse van eindtijd school tot 18.00 uur.

Standaard vakantiedagen BSO: van 8.00 tot 18.00 uur. 

Bij afname "inclusief vakantie" kan er, zonder extra kosten, ook gebruik gemaakt worden van opvang tijdens een aantal studie/adv dagen.

Overige dienstverlening:

Flexibiliteit in start en eindtijd wordt achteraf gefactureerd aan de hand van het tarief dat contractueel afgesproken is.

Ruilen van een dag binnen dezelfde week kan, mits de bezetting dit toe laat. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Vervoer van en naar de buitenschoolse opvang is gratis indien dit te voet kan. Indien er taxi vervoer nodig is wordt het tarief hiervoor individueel bepaald.

Serveren van zelf meegenomen warme maaltijden: gratis